Om petrusakademin.se

Syftet med petrusakademin.se är att skapa en attraktiv, relevant och användarvänlig hemsida för dig som söker en djupare undervisning ur Bibeln. Undervisningen bygger på en klassisk kristen tro om att Bibeln är Guds Ord, nedtecknad av människor och inspirerade av den Helige Ande.

Undervisningen kommer till största delen att utföras av bibelläraren Sven Almkvist. Sven Almkvist har många års erfarenhet som pastor och bibellärare i olika sammanhang men främst inom pingströrelsen och rekommenderas av bl a Pelle Hörnmark (Föreståndare Pingströrelsen), Stefan Swärd (Föreståndare Elimkyrkan Stockholm, EFK) och Carl-Erik Sahlberg (Direktor S:ta Clara kyrka, Svenska Kyrkan).

Undervisningen omfattas av en systematisk genomgång av olika bibelböcker samt olika bibliska ämnesområden. Hemsidan kommer succesivt att byggas på med ny undervisning och kommer så småningom att bli en tillgång för den som längtar efter att fördjupa sig i Bibelns ord.

Vem som helst kommer att få tillgång till undervisningen helt utan kostnader. Frivilliga gåvor mottages ändå tacksamt på pg 6332818-1. Gåvorna gör det möjligt för petrusakademin.se att fortsätta utvecklas till en kanal med klassisk bibelundervisning till moderna människor.

Rekommendationer

Pelle Hörnmark
”Sven Almkvist har varit förkunnare i svensk Pingströrelse under många år.(…) Han har mött det vi kallar Pingst Referens, en grupp av 12 pastorer inom Pingst, och delat med sig av sin livsvandring de senaste 10 åren. Sven har uttryckt en önskan/längtan/kallelse att på nytt vara i aktiv tjänst som förkunnare i Pingst. Mot denna bakgrund vill jag ge Sven mina bästa rekommendationer att tjäna i våra församlingar.”

Stefan Swärd
”Jag har haft förmånen att känna Sven Almkvist sedan många år tillbaka, sedan tiden som ledarskribent på tidningen Dagen. Från Evangeliska Frikyrkans sida, och dess Stockholmsförsamlingar, gav vi Sven vårt stöd när han tillsammans med ett team tog initiativ att starta en ny församling med namnet Petruskyrkan.(…) Jag har stort förtroende för hans förmåga som predikant och bibellärare. Jag kan vittna om hans starka passion för evangeliets spridande och byggande av Guds församling. Jag kan därför ge honom mina varma rekommendationer att fungera som predikant.”

Carl-Erik Sahlberg
”Jag har i olika ekumeniska sammanhang mött pastor Sven Almkvist under de senaste 15 åren.(…) I de mötena och framför allt i de omdömen jag hört och hör om Sven Almkvist har jag fått en mycket god bild av honom. Han har ett vitt spritt rykte om sig som en god bibellärare och en mogen man med vänlighet och omsorg, som också har ett hjärta för de allra minsta i samhället. Jag vill rekommendera honom för vidare tjänst i Guds rike i Stockholm, Sverige och världen.”

Kommentarer inaktiverade.