Kategoriarkiv: Paulus

Aposteln Paulus är den kristna kyrkans allra största teolog och lärare. Han var av Gud utvalde att förklara betydelsen av Jesu person och verk. Paulus lägger grunden för den kristna kyrkans lära. Men vem var han egentligen? Vilken bakgrund hade han? Vilken utbildning? När kom de olika breven till och varför skrevs just dessa brev?

I denna undervisningsserie målas bilden av Paulus fram i tydliga färger. Hans bakgrund. De olika brevens tillkomsts historia, innehåll och huvudtanke. Vidare kärnan i hans samlande budskap. Paulus var väl medveten av betydelsen av den uppenbarelse han mottagit från Gud. ”Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad vi har tagit emot, så skall han vara under förbannelse” Gal.1:9.

Paulus del 15: Översikt av Kolosserbrevet och Brevet till Filemon

Paulus del 15

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 14: Översikt av Efesierbrevet

Paulus del 14

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 13: Översikt av Filipperbrevet.

Paulus del 13

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 12: Översikt av 2:a Korintierbrevet

Paulus del 12

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 11: Översikt av 1:a Korintierbrevet

Paulus del 11

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 10: Översikt av Galaterbrevet

Paulus del 10

Något sent kommer här veckans avsnitt om Paulus.

Vi beklagar förseningen!

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 9: Översikt av Romarbrevet

Paulus del 9

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 8: Översikt av 1:a och 2:a Tessalonikerbrevet.

Paulus del 08

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 7: Paulus författarskap. Introduktion.

Paulus del 07

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar

Paulus del 6: Paulus liv i årtal

Paulus del 6

Publicerat i Paulus | Lämna en kommentar